html templates

Contact

Bestuur
Voorzitter: Aries van Calcar , e-mail Captain(a)vancalcar.com, telefoon 06 4234 5593 
Elensterweg 26, 9971BB Ulrum
Penningmeester/vice-vz.: Gauke Kuipers
Klaas Bus
Vacatures: secretaris en algemeen bestuurslid (neem bij belangstelling s.v.p. contact op met de voorzitter)

Beheer website
Jan de Boer: e-mail j.a.de.boer(a)rug.nl, telefoon 050 3094290
Paul Wesselius: e-mail paulwess(a)home.nl

Bank en KvK
NL31 INGB 0000 8609 19 ten name van de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. 
Kamer van Koophandel nr. 40026195. De contributie is € 30 voor een kalenderjaar. Personen jonger dan 26 jaar € 10.

Giften
Wilt u de vereniging met een eenmalige gift steunen dan kunt een bedrag onder vermelding van "gift" overmaken naar bovenstaande rekening.

Top pagina>