logo

 

Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

 

Doelstelling

De Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (GVWS) is in 1942 opgericht met als doel het beoefenen en verbreiden van de weer- en sterrenkunde in populair-wetenschappelijke zin. Dit doen we door middel van het organiseren van lezingen, symposia en mogelijkheden om zelf naar sterren te kijken. Ook een cursus sterrenkunde behoort tot de mogelijkheden. Een aantal GVWS-leden verzorgt namelijk met enige regelmaat inleidende en vervolgcursussen.

U/je kunt de volgende linkjes aanklikken voor de jaarverslagen 2015, 2016, 2017 en 2018 om een indruk te krijgen van wat de GVWS en haar leden zoal doen.

De GVWS heeft leden in Stad en Ommeland met uiteenlopende achtergronden: van leraar tot lijstenmaker, van tekstschrijver tot bibliothecaris en van medewerker bij astronomisch instituut Kapteyn tot kapitein op de grote vaart. Wat hen maandelijks bijeen brengt, is hun gedeelde interesse voor het aardse weer en alles wat zich in de ruimte voordoet.

Iedereen die interesse heeft, Jong/Oud, M/V, is van harte welkom bij de GVWS.

Voor het bijwonen van activiteiten (met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering) hoef je geen lid van de GVWS te zijn. Belangstellenden zijn welkom om bij een lezing aanwezig te zijn; en uiteraard ook om zich t.z.t. aan te melden als nieuw lid.

De GVWS is een onderafdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).

Adres

Onze bijeenkomsten vinden (tenzij anders vermeld) plaats in het Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen.

Contact met de GVWS is mogelijk via: een mail naar de secretaris of bel 050 3061208.

 

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van de GVWS bedraagt in 2019 10 euro voor juniorleden (t/m 25 jaar), 30 euro voor de overige leden. De contributie kan met vermelding van het jaartal worden overgemaakt op NL31 INGB 0000 8609 19 ten name van Penningmeester GVWS.

Bestuur

Het bestuur van de GVWS bestaat uit:

  Voorzitter:   Aries van Calcar  
  Secretaris/webbeheer:   Reina de Lange  
  Penningmeester/vice-vz.:   Gauke Kuipers  
  Algemeen bestuurslid:   Klaas Bus  
  Algemeen bestuurslid:   Sandra de Lepper  

 

Lezingencommissie

De lezingencommissie van de GVWS bestaat uit de leden:

  Jan de Boer, Aries van Calcar, Reina de Lange en Paul Wesselius